7000 Lýumen birikdirilen LED kapas çyrasy

Gysga düşündiriş:

7000 Lumens LED wagtlaýyn ýokary aýlag iş çyrasy iş ýeriňize, garaagea, senagat meýdançasyna ýa-da ýapyk / açyk meýdana ajaýyp 5000K ajaýyp yşyk berýär.Lampa 50,000 sagat tehniki hyzmat etmezlik üçin baha berilýär.Demir kapasa we ähli howa dizaýny, bu ýagtylygy islendik senagat / täjirçilik yşyklandyryş programmasy üçin iň amatly edýär.Uzakdan dolandyryş bilen


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLERIEC aýratynlygy

SAHYPA ÇYRY-4

Çydamly gurluşyk:Poslamaýan polatdan goraýan kapasa, zarbalary, titremäni we gödek ulanmagy siňdirmek üçin önüme goşmaça çydamlylyk we gorag hödürleýär.Lighteňil we ykjam bu işi ýanyňyz bilen islendik taslama alyp barmagy aňsatlaşdyrýar
Super Bright:Gündiz ak 5000K ýagtylyk, täjirçilik we senagat hünär yşyklandyryş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin 7000Lm ýokary güýçli ýagtylyk derejesi.Adaty 250W metal Halidiň üstünden 80% energiýa tygşytlamak
Amatly dizaýn:Janköýer dizaýny ýok.Heatylylygyň ýaýramagyny çaltlaşdyrmak üçin guýulýan alýumin ýylylyk geçiriji.Çyra çyrasy ýaly yzygiderli birikdirilmegi üçin birleşdirijini teklip ediň.Şol aralykda 10 lampa bilen birigip bilýär
Hil kepillendirildi:Izolýasiýa hemişelik tok üpjünçiligi.Çyra birden ýokary naprýa .eniýe göterip biler.50,000 sagat ömri.
Arza:Bu beýik aýlag, awtoulag duralgasy, duralga, ammar, gurluşyk iş ýerleri, zawod, ussahana, magdan we açyk ýagyşly gün, çygly ýer üçin ulanylyp bilner.IP64 suw geçirmeýän we tozana garşy

Aýratynlyklar
No.ok. JM -6706WL
AC naprýa .eniýesi 120 V.
Wattage 70 Wt
Lumen 7000 LM
Kord 5 FT 18/3 SJTW
IP 65
Şahadatnama UL
Material Alýumin
Önümiň ölçegleri 11,8 x 6,7 x 6,7 dýuým
Harytlaryň agramy 4.3 f

GÖRNÜŞ

SAHYPA ÇYKY-1
kafes çyrasy-3
SAHYPA ÇYRY-2
SAHYPA ÇYKY-5

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň