10,000-Lýumen göçme Led iş çyrasy

Gysga düşündiriş:

Bir iş çyrasyndan 10,000 Lumens ýagty çyra beriň.Täze inçelik dizaýn we 5 fut toprakly tok şnury bilen bu kuwwatly yşyk göterijilik üçin niýetlenendir.Pivoting sazlanyp bilinýän kelle, ýagtylygy durnukly saklaýarka, ýagtylygy takyk ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär.

  • El degirmek üçin salkyn
  • Integrirlenen LED lampa hiç wagt çalyşmaly däl
  • Çygly ýerler üçin amatly
  • Möhürli dimmer wyklýuçatel

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLERIEC aýratynlygy

IMG_3285

Örän ýagtylyk we güýç tygşytlamak:100W, 10000 Lumen super ýagty iş çyralary.140 yşyk-diodly täze nesil, adaty 1000W halogen lampalara garanyňda, elektrik toguňyzyň 80% -ini tygşytlamaga mümkinçilik berýär.

Çeýeligi we aňsat gurnama:Kölegeleri we ýalpyldawuklygy azaltmaga kömek edýän 120 dereje şöhle burçuny goýýar.Düzülip bilinýän düwmeler, ýagtylygy dikligine we keseligine 360 ​​gradusa çenli aýlamak mümkinçiligini berýär.

Çydamlylygy we IP 65 Suw subutnamasy:Qualityokary hilli guýma alýumin korpusy ýagtylygyň ýokary çydamlylygyny üpjün edýär.Möhürli aýna wyklýuçatel dizaýny, ýagtylygy içerde we daşarda ulanmaga mümkinçilik berýär.LED ýagtylyk çeşmesiniň ömri 50,000 sagada çenli, 5 metr açyk bahaly elektrik şnury bilen.Suw ýagyşynda-da, wilkany ýagyşdan gorasaňyz.

ETL kepillendirilen:Diňe ETL 10000 LM kepilnamalyYşyk çyrasyhäzirki wagtda bazarda, aşa iş şertlerinde işlemäge mümkinçilik berýär.

Köpugurly:Biziň LED işimiz Ammar, gurluşyk meýdançasy, jet işi, garaage, bag, gurluşyk sanitar-tehniki enjamlar, ussahanalar, üçek, torna, agaç ýasamak, çäge çüýşesi kabinasy, öý ýa-da uly abatlaýyş işleri we ş.m. üçin ajaýyp. biz, kömek etmek üçin geldik!

Ajaýyp ýylylyk ýaýramagy we ösen konfigurasiýa.

Aýratynlyklar
No.ok. HDX10000P
AC naprýa .eniýesi 120 V.
Wattage 100 Watt
Lumen 10,000 LM
Lampa (goşulýar) 140 sany SMD
Kord 5 FT 18/3 SJTW
IP 65
Şahadatnama ETL
Material Alýumin
Önümiň ölçegleri 10,63 x 9,45 x 13 dýuým
Dimmer kommutator 5000L-OFF-10,000L

GÖRNÜŞ

https://www.cnblight.com/10000-lumen-portable-led-work-light-product/

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň