Elçyra

ElçyraÖýde bolsun, ulagda bolsun ýa-da gurallar toplumynyň bir bölegi bolsun, zerur bolanda eliňizde saklamak üçin ajaýyp.Batareýa işledi we şonuň üçin elektrik togy kesilmedik ýagdaýynda, adatdan daşary ýagdaýlarda ýa-da diňe gije açyk howada ulanmak üçin, yşyk çyrasy bolmadyk ýagdaýlarda ideal, afakel çyrasyUlanyja zerur bolan güýçli görkezme şöhlesini goýýar, bu hem ýerleri görmek üçin köp işlemek üçin ajaýyp edýär.Energiýa tygşytly tehnologiýany ulanmak,LED fakelmaksimum ýagtylygy we uzak wagtlap ulanylmagyny üpjün ediň we dürli görnüşlerde, çykyşlarda we ululykda bolýar.