AC iş çyrasy

 • 7000 Lumens Muti bilen işleýän AC suw çyrasy

  7000 Lumens Muti bilen işleýän AC suw çyrasy

  Bu lampanyň ýagtylygy 7000 lýuma çenli bolýar. Çeňňek bilen ýerleşdirilip bilner we asylyp bilner. Aşakda kabelleri aňsatlyk bilen saklap bilýän kabel saklaýyş ýagdaýy bar.

 • 3000 Lýumen suw geçirmeýän göçme Led iş çyrasy

  3000 Lýumen suw geçirmeýän göçme Led iş çyrasy

  Inçe dizaýn we 5 metr toprakly tok şnury bilen bu yşyk göçme.Energiýany tygşytlaýan LED tehnologiýasy, has az ýylylygy öçürip, ekwiwalent halogen ýagtylygyndan 89% az energiýa ulanýar.50,000 sagat LED ömri bilen bahalandyrylan bu tehniki mugt iş çyrasy, köp ýyllap ulanylanda ygtybarly garnitura bolar.

 • 5000 Lýumens IP65 Suw geçirmeýän göçme Led iş çyrasy

  5000 Lýumens IP65 Suw geçirmeýän göçme Led iş çyrasy

  YMHPCN iş çyrasy kempir syýahatlary, RV saparlary, oturylyşyklar we maşgala gijeleri we ş.m. üçin amatlydyr.Lightagtylyk, amatlylygy üçin dikligine aýlanyp biler.Premium demirden we guýma alýuminden ýasalan bu uzak ömür üçin berk we çydamlydyr.H görnüşli stend bilen, ol ýerde berk durup biler.IP65 gorag derejesini görkezip, howa çydamlylygyna eýe we içerde we daşarda amatly.Mundan başga-da, ony tutawaçly tutawaç bilen islendik ýere alyp gitmek aňsat.

 • 7000 Lýumen göçme Led iş çyrasy

  7000 Lýumen göçme Led iş çyrasy

  YMHPCN-den täze 7000 lýumen LED iş çyrasy bilen tanyşdyrmak.Bu ultra ýagty iş çyrasy, ýylylygyň ýaýramagyny gowulandyrmak üçin metaldan ýasalan dizaýn bilen energiýa tygşytlaýan SMD LED çyralaryny ulanýar.

  LED tehnologiýasynda yzygiderli ösüşler bilen, LED yşyklandyryş hiç wagt gündelik ulanmak üçin elýeterli we elýeterli bolmandy.70W LED çyra kellesi we aýrylyp bilinýän H-stend bilen enjamlaşdyrylan YMHPCN LED iş çyrasy, iş dükanyňyzyň taslamalary üçin ygtybarly we ygtybarly guraldyr.

 • 20000 Lýumens goşa kelleli üçburç iş çyrasy

  20000 Lýumens goşa kelleli üçburç iş çyrasy

  “Tripod” bilen bu ekiz suw joşmasy täsirli 20,000 lýumen çykarýar.Güýçli polat üçek, iki çyra egilip, islenýän ýagdaýa geçip bilýän wagtynda islenýän beýiklige sazlaýar.Posdan goramak üçin örtülen poroşok.Oorapyk we açyk programmalarda ulanylyp bilner.Iş ýerleri, gurluşyk taslamalary, wagtlaýyn palta yşyklandyryşy üçin amatly.Islendik ýerde köp wagtlaýyn yşyk gerek.

 • “Tripod” bilen 14000 Lumen Led iş çyrasy

  “Tripod” bilen 14000 Lumen Led iş çyrasy

  “Tripod” bilen bu ekiz Led suw çyrasy täsir galdyryjy 14,000 lýumen çykarýar.Güýçli polat üçek, iki çyra egilip, islenýän ýagdaýa geçip bilýän wagtynda islenýän beýiklige sazlaýar.Posdan goramak üçin örtülen poroşok.Oorapyk we açyk programmalarda ulanylyp bilner.Iş ýerleri, gurluşyk taslamalary, wagtlaýyn palta yşyklandyryşy üçin amatly.Islendik ýerde köp wagtlaýyn yşyk gerek.

 • Iki kelleli aýlanýan ýagtylyk sazlanylýan AC SMD LED iş çyrasy

  Iki kelleli aýlanýan ýagtylyk sazlanylýan AC SMD LED iş çyrasy

  Kuwwatly yşyklandyryş:Bu 3600 lýumen iş çyrasy ýokary güýçli ýagtylygy üpjün edýär we iş gurşawyňyzy ýagtylandyrmak üçin ýeterlik derejede ýagtydyr.Reňk temperaturasy 5000K, bu tebigy ak diýmekdir.LED yşyklar energiýany tygşytlaýar we ömri 50,000 sagada çenli.
  Aýlanýan we göçme dizaýn:Gapdaldaky düwmäni gowşadyp, yşyklandyryş diapazonyny aňsat üýtgetmek üçin ýagtylygy 270 ° dikligine öwrüp bolýar.Lighteňil agram we amatly tutawaç bilen keseligine ugry üýtgetmek we islendik ýere alyp gitmek kyn.
  Firma we çydamly gurluşyk:Bu agyr iş çyrasy, uzak möhletli ulanmak üçin berk we çydamly çoýun alýuminiý we demirden ýasalýar.H görnüşli stend, işiň ýeňil öwrülmegini kynlaşdyrýar.Mundan başga-da, aýna örtügi içki görnüşi gowy goraýar.
  Amatly dizaýn we giň programma:3 ýagtylyk dişli.Simpleönekeý wyklýuçatel işlemek aňsat.Gurluşyk meýdançalary, açyk atyş, kemping we ş.m. ýaly içerde we daşarda giňden kabul edilýär.

 • AC suw çyrasynyň eplenýän dizaýny SMD LED iş çyrasy

  AC suw çyrasynyň eplenýän dizaýny SMD LED iş çyrasy

  Kuwwatly yşyklandyryş:Bu 2000 lýumen iş çyrasy ýokary güýçli ýagtylygy üpjün edýär we iş gurşawyňyzy ýagtylandyrmak üçin ýeterlik derejede ýagtydyr.Reňk temperaturasy 5000K, bu tebigy ak diýmekdir.LED yşyklar energiýany tygşytlaýar we ömri 50,000 sagada çenli.
  Aýlanýan we göçme dizaýn:Gapdaldaky düwmäni gowşadyp, yşyklandyryş diapazonyny aňsat üýtgetmek üçin ýagtylygy 270 ° dikligine öwrüp bolýar.Lighteňil agram we amatly tutawaç bilen keseligine ugry üýtgetmek we islendik ýere alyp gitmek kyn.
  Firma we çydamly gurluşyk:Bu agyr iş çyrasy, uzak möhletli ulanmak üçin berk we çydamly çoýun alýuminiý we demirden ýasalýar.H görnüşli stend, işiň ýeňil öwrülmegini kynlaşdyrýar.Mundan başga-da, aýna örtügi içki görnüşi gowy goraýar.
  Howanyň garşylygy we howpsuzlygy:Elektrik energiýasynyň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny üpjün edýän ETL we FCC kepilnamasy bilen gelýär.
  Amatly dizaýn we giň programma:3 ýagtylyk dişli.Simpleönekeý wyklýuçatel işlemek aňsat.Gurluşyk meýdançalary, açyk atyş, kemping we ş.m. ýaly içerde we daşarda giňden kabul edilýär.

 • Senagat COB suw çyrasy metal teleskopik Tripod LED iş çyrasy

  Senagat COB suw çyrasy metal teleskopik Tripod LED iş çyrasy

  Kuwwatly yşyklandyryş:Bu 10000 lýumen iş çyrasy ýokary güýçli ýagtylygy üpjün edýär we iş gurşawyňyzy ýagtylandyrmak üçin ýeterlik derejede ýagtydyr.Reňk temperaturasy 5000K, bu tebigy ak diýmekdir.LED yşyklar energiýany tygşytlaýar we ömri 50,000 sagada çenli.
  Aýlanýan we göçme dizaýn:Gapdaldaky düwmäni gowşadyp, yşyklandyryş diapazonyny aňsat üýtgetmek üçin ýagtylygy 270 ° dikligine öwrüp bolýar.Lighteňil agram we amatly tutawaç bilen keseligine ugry üýtgetmek we islendik ýere alyp gitmek kyn.
  Firma we çydamly gurluşyk:Bu agyr iş çyrasy, uzak möhletli ulanmak üçin berk we çydamly çoýun alýuminiý we demirden ýasalýar.H görnüşli stend, işiň ýeňil öwrülmegini kynlaşdyrýar.Mundan başga-da, aýna örtügi içki görnüşi gowy goraýar.
  Howanyň garşylygy we howpsuzlygy:Elektrik energiýasynyň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny üpjün edýän ETL we FCC kepilnamasy bilen gelýär.
  Amatly dizaýn we giň programma:3 ýagtylyk dişli.Simpleönekeý wyklýuçatel işlemek aňsat.Gurluşyk meýdançalary, açyk atyş, kemping we ş.m. ýaly içerde we daşarda giňden kabul edilýär.

 • 70W 7000 Lýumen suw geçirmeýän LED iş çyrasy

  70W 7000 Lýumen suw geçirmeýän LED iş çyrasy

  70W LED iş çyrasy, 7000lm (450W ekwiwalent) IP65 Suw geçirmeýän göçme suw çyralary, stend bilen açyk iş ýerleri, ussahana, gurluşyk meýdançasy, 6000K gündiz ak

 • 10000 Lýumen göçme Led iş çyrasy

  10000 Lýumen göçme Led iş çyrasy

  Bir iş çyrasyndan 10,000 Lumens ýagty çyra beriň.Täze inçelik dizaýn we 5 fut toprakly tok şnury bilen bu kuwwatly yşyk göterijilik üçin niýetlenendir.Pivoting sazlanyp bilinýän kelle, ýagtylygy durnukly saklaýarka, ýagtylygy takyk ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär.

  • El degirmek üçin salkyn
  • Integrirlenen LED lampa hiç wagt çalyşmaly däl
  • Çygly ýerler üçin amatly
  • Möhürli dimmer wyklýuçatel
 • 10,000 Lýumen ak göçme iş çyrasy

  10,000 Lýumen ak göçme iş çyrasy

  Bu iş çyrasy kempir syýahatlary, RV syýahatlary, oturylyşyklar we maşgala gijeleri we ş.m. üçin amatlydyr. 50 000 sagada çenli 10000 lýumen ýagtylygy bilen garaňky gurşawy ýagtylandyrmak üçin güýçli çyralar çykarýar.Lightagtylyk, amatlylygy üçin dikligine aýlanyp biler.Premium demirden we guýma alýuminden ýasalan bu uzak ömür üçin berk we çydamlydyr.H görnüşli stend bilen, ol ýerde berk durup biler.IP65 gorag derejesini görkezip, howa çydamlylygyna eýe we içerde we daşarda amatly.Mundan başga-da, ony tutawaçly tutawaç bilen islendik ýere alyp gitmek aňsat.

12345Indiki>>> Sahypa 1/5