LED hereket datçigi

 • Diwara gurlan suw çyrasy burçy sazlanylýan LED hereket datçigi

  Diwara gurlan suw çyrasy burçy sazlanylýan LED hereket datçigi

  5 minutda derrew öý howpsuzlygy Ultra ýagty Spotlight bilen derrew öý howpsuzlygyny ýokarlandyryň.

  Açyk yşyk, hereketi işjeňleşdirmek, awtomatiki öçürmek, simsiz gurnamak we batareýanyň uzak ömri ýaly 800 lýumen ýagtylygy üpjün edýär.Gapy, garaages, paluba, howlular, diwarlar we howlular ýaly ýerlerde howpsuzlygy we howpsuzlygy ýokarlandyryň.

  Düzülip bilinýän kelle, howpsuzlygy ýokarlandyrmak üçin nirä ýagtylyga gönükdirmäge mümkinçilik berýär.Simsiz howpsuzlyk çyrasy 25 futyň içinde hereketi anyklanda ýakylýar.Batareýanyň ömrüni uzaltmak üçin hereket durandan 10 sekunt soň awtomatiki öçýär.

  Onuň ýagtylyk datçigi gündiz işjeňleşmeginiň öňüni alýar, şonuň üçin yşyk diňe zerur bolanda ýakylýar.

 • Iki kelleli diwar gurnalan suw çyrasy Çeýe LED IR çyrasy

  Iki kelleli diwar gurnalan suw çyrasy Çeýe LED IR çyrasy

  5 minutda derrew öý howpsuzlygy Ultra ýagty Spotlight bilen derrew öý howpsuzlygyny ýokarlandyryň.

  Açyk yşyk, hereketi işjeňleşdirmek, awtomatiki öçürmek, simsiz gurnamak we batareýanyň uzak ömri ýaly 1600 lýumen ýagtylygy üpjün edýär.Gapy, garaages, paluba, howlular, diwarlar we howlular ýaly ýerlerde howpsuzlygy we howpsuzlygy ýokarlandyryň.

  Düzülip bilinýän kelle, howpsuzlygy ýokarlandyrmak üçin nirä ýagtylyga gönükdirmäge mümkinçilik berýär.Simsiz howpsuzlyk çyrasy 25 futyň içinde hereketi anyklanda ýakylýar.Batareýanyň ömrüni uzaltmak üçin hereket durandan 10 sekunt soň awtomatiki öçýär.

  Onuň ýagtylyk datçigi gündiz işjeňleşmeginiň öňüni alýar, şonuň üçin yşyk diňe zerur bolanda ýakylýar.

 • Gün zarýad paneli LED hereket sensory çyrasy bilen SMD diwar çyrasy

  Gün zarýad paneli LED hereket sensory çyrasy bilen SMD diwar çyrasy

  5 minutda derrew öý howpsuzlygy Ultra ýagty Spotlight bilen derrew öý howpsuzlygyny ýokarlandyryň.

  Açyk yşyk, hereketi işjeňleşdirmek, awtomatiki öçürmek, simsiz gurnamak we batareýanyň uzak ömri ýaly 1200 lýumen ýagtylygy üpjün edýär.Gapy, garaages, paluba, howlular, diwarlar we howlular ýaly ýerlerde howpsuzlygy we howpsuzlygy ýokarlandyryň.

  Düzülip bilinýän kelle, howpsuzlygy ýokarlandyrmak üçin nirä ýagtylyga gönükdirmäge mümkinçilik berýär.Simsiz howpsuzlyk çyrasy 25 futyň içinde hereketi anyklanda ýakylýar.Batareýanyň ömrüni uzaltmak üçin hereket durandan 10 sekunt soň awtomatiki öçýär.

  Onuň ýagtylyk datçigi gündiz işjeňleşmeginiň öňüni alýar, şonuň üçin yşyk diňe zerur bolanda ýakylýar.

 • 750lm akkumulýator işleýän LED datçik çyrasy

  750lm akkumulýator işleýän LED datçik çyrasy

  Örän ýagty LED lampalar - 750-e çenli Lýumen çykaryjy, garaňkyda hiç haçan büdremezligiňize ýeterlik derejede ýagty

  Batareýa işledi, simler gerek däl, çagalara degmek üçin howpsuz

  Batareýa işleýär - 3PCS AA batareýalary bilen işleýär (ýadro gurmak üçin).Elektrik toguny çäkli ýa-da elýeterli bolmadyk, bütinleý ýaşyl, hapalanmaýan ýerlerde yşyklandyryş bilen üpjün etmek.Energiýa tygşytlamak.

 • 250lm akkumulýator işleýän LED datçik çyrasy

  250lm akkumulýator işleýän LED datçik çyrasy

  Örän ýagty LED lampalar - 250 Lýumen çykaryjy, garaňkyda hiç haçan büdremezligiňize ýeterlik derejede ýagty

  Batareýa işledi, simler gerek däl, çagalara degmek üçin howpsuz

  Batareýa işleýär - 3PCS AA batareýalary bilen işleýär (ýadro gurmak üçin).Elektrik toguny çäkli ýa-da elýeterli bolmadyk, bütinleý ýaşyl, hapalanmaýan ýerlerde yşyklandyryş bilen üpjün etmek.Energiýa tygşytlamak.

 • 500lm batareýa bilen işleýän LED datçik çyrasy

  500lm batareýa bilen işleýän LED datçik çyrasy

  Örän ýagty LED lampalar - 500 Lýumen çykaryjy, garaňkyda hiç haçan büdremezligiňize ýeterlik derejede ýagty

  Batareýa işledi, simler gerek däl, çagalara degmek üçin howpsuz

  Batareýa işleýär - 3PCS AA batareýalary bilen işleýär (ýadro gurmak üçin).Elektrik toguny çäkli ýa-da elýeterli bolmadyk, bütinleý ýaşyl, hapalanmaýan ýerlerde yşyklandyryş bilen üpjün etmek.Energiýa tygşytlamak.