Iş çyrasy

Qualityokary hilli iş çyrasy, çydamly we ygtybarly, köp ulanylýan ssenariýalar üçin niýetlenendirYşyk çyrasy,galogen işýagtylyk,zarýad berilýän iş çyrasy,üçburç iş çyrasywe ş.m. Önümlerimiziň hemmesi howpsuzlyk kepilnamasy aldyUL (ETL)ABŞ üçin,CUL (cETL)Kanada üçin,CEEuropeanewropa Bileleşigi üçin.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, Europeewropada, Eastakyn Gündogarda we Günorta-Gündogar Aziýada gowy satylýar. Yşyk-diodly indikatoriş çyrasygaraňky ýa-da kyn ýerlere işlemekde köplenç islendik ýerde ulanmak üçin göçürip bolmagyň goşmaça peýdasy bilen ýagty yşyklandyryş çeşmesini öndürýär.LED tehnologiýasy uzak möhletli iş çykdajylary we uglerod aýak yzynyň azalmagy bilen energiýa netijeliligini üpjün edýär.LED saýtyyşyklarlaýyk gelýän dürli güýç opsiýalary bolan dürli programmalar üçin dürli görnüşlerde we stillerde bar.
 • 2 Awtoulag üçin magnitli re LEDimler Awtoulag duýduryş çyrasy

  2 Awtoulag üçin magnitli re LEDimler Awtoulag duýduryş çyrasy

  Qualityokary hilli LED çip, ýokary ýagtylyk, ýagtylygyň netijeliligi we uzak ömri

  Iki dişli re modeimi sazlamak saýlama kommutasiýa

  Aşakda iki sany super magnit gurlupdyr

  18650 litiý batareýa bilen işleýär

 • Göçme 180 dereje sazlanylýan tutawaçly LED iş çyrasy

  Göçme 180 dereje sazlanylýan tutawaçly LED iş çyrasy

  1000 Lýumen zarýad berilýän iş çyrasy, göçme elektronikany çalt zarýad bermek üçin 2A USB porty bolan ykjam ultra-ýagty iş çyrasydyr.Gurallar toplumyna aňsatlyk bilen ýapyşyň.Ajaýyp COB LED köp ýagtylygy öçürýär.

 • Clover şekilli buklama dizaýny Göçme SMD LED iş çyrasy

  Clover şekilli buklama dizaýny Göçme SMD LED iş çyrasy

  Qualityokary hilli LED çip, ýokary ýagtylyk, ýagtylygyň netijeliligi we uzak ömri

  Iki dişli re modeimi sazlamak saýlama kommutasiýa

  Aşakda iki sany super magnit gurlupdyr

  AA batareýasy bilen işleýär

 • AA Batareýa bilen işleýän ýorunja eplenýän dizaýn Göçme COB LED iş çyrasy

  AA Batareýa bilen işleýän ýorunja eplenýän dizaýn Göçme COB LED iş çyrasy

  Qualityokary hilli LED çip, ýokary ýagtylyk, ýagtylygyň netijeliligi we uzak ömri

  Iki dişli re modeimi sazlamak saýlama kommutasiýa

  Aşakda iki sany super magnit gurlupdyr

  AA batareýasy bilen işleýär

 • Klip we Magnit Hnadheld COB LED iş çyrasy bilen bukulýan stend
 • 1000LM simsiz zarýad beriş barlagy Inçe iş çyrasy

  1000LM simsiz zarýad beriş barlagy Inçe iş çyrasy

  Materiallar we aýratynlyklar:

  Neýlon + TPE + HK
  Bazada güýçli magnit
  5 sekunt ýat funksiýasy
  Iki tarap ýagtylyk çeşmesi
  Aşakda gizlin çeňňek dizaýny.
  Ultra inçe çyra kellesi
  360 ° Düzülip bilinýän basgançakly garalama wyklýuçateli
  Garaşsyz goşa wyklýuçatel ulgamy Simsiz zarýad ulgamy
  Simsiz zarýad bazasy (goşmaýar)

 • 7000 Lumens Muti bilen işleýän AC suw çyrasy

  7000 Lumens Muti bilen işleýän AC suw çyrasy

  Bu lampanyň ýagtylygy 7000 lýuma çenli bolýar. Çeňňek bilen ýerleşdirilip bilner we asylyp bilner. Aşakda kabelleri aňsatlyk bilen saklap bilýän kabel saklaýyş ýagdaýy bar.

 • Muti çyrasy Awtoulag LED üçburçluk Duýduryş çyrasy

  Muti çyrasy Awtoulag LED üçburçluk Duýduryş çyrasy

  Bu lampanyň dürli reesimleri bar we dürli sahnalar üçin amatly.Kuwwaty dürli usullar bilen üpjün edip bolýar.Düzülip bilinýän burçly ýaý, berk we çydamly.

 • Awtoulag üçin köp funksiýaly LED üçburçluk duýduryş çyrasy

  Awtoulag üçin köp funksiýaly LED üçburçluk duýduryş çyrasy

  Bu lampanyň dürli reesimleri bar we dürli sahnalar üçin amatly.Kuwwaty dürli usullar bilen üpjün edip bolýar.Düzülip bilinýän burçly ýaý, berk we çydamly.

 • 3000 Lýumen suw geçirmeýän göçme Led iş çyrasy

  3000 Lýumen suw geçirmeýän göçme Led iş çyrasy

  Inçe dizaýn we 5 metr toprakly tok şnury bilen bu yşyk göçme.Energiýany tygşytlaýan LED tehnologiýasy, has az ýylylygy öçürip, ekwiwalent halogen ýagtylygyndan 89% az energiýa ulanýar.50,000 sagat LED ömri bilen bahalandyrylan bu tehniki mugt iş çyrasy, köp ýyllap ulanylanda ygtybarly garnitura bolar.

 • 5000 Lýumens IP65 Suw geçirmeýän göçme Led iş çyrasy

  5000 Lýumens IP65 Suw geçirmeýän göçme Led iş çyrasy

  YMHPCN iş çyrasy kempir syýahatlary, RV saparlary, oturylyşyklar we maşgala gijeleri we ş.m. üçin amatlydyr.Lightagtylyk, amatlylygy üçin dikligine aýlanyp biler.Premium demirden we guýma alýuminden ýasalan bu uzak ömür üçin berk we çydamlydyr.H görnüşli stend bilen, ol ýerde berk durup biler.IP65 gorag derejesini görkezip, howa çydamlylygyna eýe we içerde we daşarda amatly.Mundan başga-da, ony tutawaçly tutawaç bilen islendik ýere alyp gitmek aňsat.

 • 7000 Lýumen göçme Led iş çyrasy

  7000 Lýumen göçme Led iş çyrasy

  YMHPCN-den täze 7000 lýumen LED iş çyrasy bilen tanyşdyrmak.Bu ultra ýagty iş çyrasy, ýylylygyň ýaýramagyny gowulandyrmak üçin metaldan ýasalan dizaýn bilen energiýa tygşytlaýan SMD LED çyralaryny ulanýar.

  LED tehnologiýasynda yzygiderli ösüşler bilen, LED yşyklandyryş hiç wagt gündelik ulanmak üçin elýeterli we elýeterli bolmandy.70W LED çyra kellesi we aýrylyp bilinýän H-stend bilen enjamlaşdyrylan YMHPCN LED iş çyrasy, iş dükanyňyzyň taslamalary üçin ygtybarly we ygtybarly guraldyr.

123456Indiki>>> Sahypa 1/9