7000 Lumens Muti bilen işleýän AC suw çyrasy

Gysga düşündiriş:

Bu lampanyň ýagtylygy 7000 lýuma çenli bolýar. Çeňňek bilen ýerleşdirilip bilner we asylyp bilner. Aşakda kabelleri aňsatlyk bilen saklap bilýän kabel saklaýyş ýagdaýy bar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

ÖNÜMLERIEC aýratynlygy

Örän ýagtylyk we güýç tygşytlamak:Nirede we haçan gerek bolsa yşyklandyrmak üçin 7000 lýumen bilen.Qualityokary hilli LED çipleri bilen gurlan.ABŞ-nyň Energetika ministrliginiň habaryna görä, 100lm / w ýagtylygy hasaba almak bilen, LED çyralarymyz elektrik energiýasynyň sarp edilmeginde 80% -den gowrak tygşytlap biler.
Göçme we çeýeligi:120 dereje şöhle burçly, çarçuwada sazlanylýan düwmeler bilen 270 dereje aýlanma.
Uly ýylylyk ýaýramagy:Heatylylygy üýtgetmek üçin tutuş gara reňkli arka sahypasy bilen amaly dizaýn stili, önümiň uzak ömrüni üpjün etmek
Gaty gurlan we suw geçirmeýän:Qualityokary hilli alýuminiý stend we tutawaç bilen poslama garşy boýag, köpükli tutawaç örtügi zerur bolanda berk tutmagy üpjün edýär.IP65 suw geçirmeýän standart bilen gurlan, köp sanly amaly üçin amatly: Ammar, Gurluşyk meýdançasy, Jetty işi, Garaage / Bag we ş.m.
Näme alýarsyňyz:Howpsuzlyk: Lightagtylyk, Intertek tarapyndan ETL şahadatnamasy we bir ýyllyk ideg sizi aladalandyrmaýar

Aýratynlyklar
No.ok. JF2104
AC naprýa .eniýesi 120 V.
Wattage 70 Watt
Lumen 7000 LM
LED çipler SMD
IP 54
Kabel 2.0m 3G * 1.5m² rezin tok kabeli
Şahadatnama CE, RoHS
Material PC
Önümiň ölçegleri 245 x 200 x 277 mm
Harytlaryň agramy 2670 gr

 

GÖRNÜŞ

çalyşmak01

KOMPANI PRA PROFILI

NINGBO LIGHT HALKARA Söwda CO. , LTD (NINGBO JIEMING ELEKTRON CO. şeýle hem ösen tehnologiýa we ýokary öndürijilik üçin “Ningbo hili kepillendirilen eksport kärhanasy” hökmünde sylaglandy.

 

1
2

Önüm çyzgysy, iş çyrasy, galogen iş çyrasy, gyssagly yşyk, monta sensor datçigi.Önümlerimiz halkara bazarynda gowy abraý gazandy, Kanada üçin CETL tassyklamasy, CEewropa bazary üçin CE / ROHS tassyklamasy. ABŞ we Kanada bazaryna eksport mukdary ýylda 20 MilionUSD, esasy müşderi Home Depot, Walmart, CCI, Harrbour Freight Tools we ş.m. "Ilki bilen abraý, müşderiler ilki" ýörelgesimiz. Içerde we daşary ýurtly müşderileriň bize gelip, win-win hyzmatdaşlygyny döretmegini mähirli garşylaýarys.

6
5
4
7
3

KERTIFIKAT

1-1
1-2
1-3
1-4

Müşderi görkezmek

Müşderi ekrany

Sorag-jogap

1-nji sorag.Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Gurluşyk çyralaryny gözlemekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen hünärmen kärhana.

2-nji sorag.Gurluşyň wagty näçe?

J: Adatça aýdylanda, bellenilen dynç alyş günlerinden başga köpçülikleýin önümçilik üçin 35-40 gün soraýar.

3-nji sorag.Her ýyl täze dizaýn döredýärsiňizmi?

J: Her ýyl 10-dan gowrak täze önüm öndürilýär.

4-nji sorag.Töleg möhletiňiz näçe?

J: T / T, 30% goýum we iberilmezden öň tölenen 70% galyndysyny has gowy görýäris.

5-nji sorag.Has güýç ýa-da başga lampa islesem näme etmeli?

J: Döredijilik pikiriňizi biz doly ýerine ýetirip bileris.OEM & ODM-ni goldaýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň