1000LM simsiz zarýad beriş barlagy Inçe iş çyrasy

Gysga düşündiriş:

Materiallar we aýratynlyklar:

Neýlon + TPE + HK
Bazada güýçli magnit
5 sekunt ýat funksiýasy
Iki tarap ýagtylyk çeşmesi
Aşakda gizlin çeňňek dizaýny.
Ultra inçe çyra kellesi
360 ° Düzülip bilinýän basgançakly garalama wyklýuçateli
Garaşsyz goşa wyklýuçatel ulgamy Simsiz zarýad ulgamy
Simsiz zarýad bazasy (goşmaýar)


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

ÖNÜMLERIEC aýratynlygy

Örän ýagtylyk we güýç tygşytlamak:Nirede we haçan gerek bolsa yşyklandyrmak üçin 500 lýumen bilen.Täze nesil LED çipleri bilen gurlan.100lm / w ýagtylygy hasaba alýan wagtymyz, biziňLED yşyklarABŞ-nyň Energetika ministrliginiň habaryna görä, elektrik energiýasyny sarp etmekde 80% -den gowrak tygşytlap biler

Göçme we çeýeligi:120 dereje şöhle burçly, çarçuwada sazlanylýan düwmeler bilen 270 dereje aýlanma.
Uly ýylylyk ýaýramagy:Heatylylygy üýtgetmek üçin tutuş gara reňkli arka sahypasy bilen amaly dizaýn stili, önümiň uzak ömrüni üpjün etmek
Gaty gurlan we suw geçirmeýän:Qualityokary hilli alýuminiý stend we tutawaç bilen poslama garşy boýag, köpükli tutawaç örtügi zerur bolanda berk tutmagy üpjün edýär.Köp sanly amaly üçin amatly ýokary hilli standart bilen gurlan: Ammar, gurluşyk meýdançasy, ussahana, gezelenç we ş.m.

Simsiz zarýad berilýär: Qi standartyny goldaýan islendik jübi telefony simsiz zarýad berijisini ulanyp bilersiňiz. Şeýle hem, jübi telefonyňyzy hem zarýad berip bilýän simsiz zarýad berijini satyn alyp bilersiňiz.

Aýratynlyklar
No.ok. LWLP3000A
AC naprýa .eniýesi 120 V.
Wattage 30 Watt
Lumen 3000 LM
Lampa (goşulýar) 42 sany SMD
Kord 5 FT 18/3 SJTW
IP 65
Şahadatnama ETL
Material Alýumin
Önümiň ölçegleri 8,7 x 6,9 x 12,6 dýuým
Harytlaryň agramy 2.76 f

GÖRNÜŞ

1212-banner 03

KOMPANI PRA PROFILI

NINGBO LIGHT HALKARA Söwda CO. , LTD (NINGBO JIEMING ELEKTRON CO. şeýle hem ösen tehnologiýa we ýokary öndürijilik üçin “Ningbo hili kepillendirilen eksport kärhanasy” hökmünde sylaglandy.

 

1
2

Önüm çyzgysy, iş çyrasy, galogen iş çyrasy, gyssagly yşyk, monta sensor datçigi.Önümlerimiz halkara bazarynda gowy abraý gazandy, Kanada üçin CETL tassyklamasy, CEewropa bazary üçin CE / ROHS tassyklamasy. ABŞ we Kanada bazaryna eksport mukdary ýylda 20 MilionUSD, esasy müşderi Home Depot, Walmart, CCI, Harrbour Freight Tools we ş.m. "Ilki bilen abraý, müşderiler ilki" ýörelgesimiz. Içerde we daşary ýurtly müşderileriň bize gelip, win-win hyzmatdaşlygyny döretmegini mähirli garşylaýarys.

6
5
4
7
3

KERTIFIKAT

1-1
1-4
1-2
1-3

Müşderi görkezmek

Müşderi ekrany

Sorag-jogap

1-nji sorag.Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Gurluşyk çyralaryny gözlemekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen hünärmen kärhana.

2-nji sorag.Gurluşyň wagty näçe?

J: Adatça aýdylanda, bellenilen dynç alyş günlerinden başga köpçülikleýin önümçilik üçin 35-40 gün soraýar.

3-nji sorag.Her ýyl täze dizaýn döredýärsiňizmi?

J: Her ýyl 10-dan gowrak täze önüm öndürilýär.

4-nji sorag.Töleg möhletiňiz näçe?

J: T / T, 30% goýum we iberilmezden öň tölenen 70% galyndysyny has gowy görýäris.

5-nji sorag.Has güýç ýa-da başga lampa islesem näme etmeli?

J: Döredijilik pikiriňizi biz doly ýerine ýetirip bileris.OEM & ODM-ni goldaýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň