Kompaniýanyň tertibi

2

NINGBO LIGHT INTERNATIONAL TRADE CO., LTD(NINGBO JIEMING ELEKTRON KOMPANI) ASY) ingagtylygy öndürmekde we satmakda ýöriteleşen hünärmen kärhana.Zawod ilkinji gezek döredildi1992, yşyklandyryş senagatyna has köp üns berdik30 ýyl.Hytaýyň möhüm port şäherlerinden biri bolan NingBo-da ýerleşişi ýaly.Trafikde gaty amatly we diňe töweregine girýär1 ýarym sagatzawodymyzdan porta çenli.

6
7
3

Pikiriňizi beriň

Siziň üçin bir ajaýyp önüm öndüreris.

ISO 9001hiline gözegçilik ulgamy zawodymyzda berk durmuşa geçirilýär, ösen tehnologiýa we ýokary öndürijilik bilen önümleriň hataryiş çyrasy, galogen iş çyrasy , garaage çyrasy , simli iş çyrasy , yşyk çyrasyekt.Olar stilde täze we hil taýdan ajaýyp.

Has köp5000 inedördül metrönümçilik meýdançasy we 8 gurnama liniýa amallary, dürli müşderileriň eltiş isleglerini kanagatlandyrmak üçin önümçilik kuwwatyny çeýe bölüp bileris.Gözleg we barlag merkezi12 tejribeli inerenerLed ulgamynyň gurluşy dizaýny, elektrik dizaýny, optiki dizaýn we ýylylyk garşylygy / ýylylyk geçiriji dizaýny.Döredijilik ideýaňyzy biz doly ýerine ýetirip bileris.Biz siziň üçin bäsdeşlik we innowasiýa önümlerini öndürip bileris.

9
5
11

Çig materialdan önümlere çenli, her jikme-jiklikde has gowy etmäge çalyşýarys

Sstol önümleriniň öndürijiligi we ygtybarly işleýşi ulanyjylaryň, kärhanalaryň we edaralaryň gowy işlemegini üpjün edýär, önümiň hili barada aýdylanda hiç hili eglişik ýok we häzirki wagtda hil gözegçiligi ulgamy soňky önümlere materiallaryň ähli jikme-jikliklerini öz içine alýar. Has ygtybarly we durnukly üpjün etmäge synanyşýarys ýokary çykdajyly müşderilerimize önümler.

 

Kompaniýanyň medeniýeti

Kompaniýa “Ilki bilen abraý, müşderiler ilki” maksat edinýär we ähli müşderiler üçin ýokary hilli önüm hödürlemek üçin önümleriň tehnologiýasyny we hilini täzelemegi dowam etdirýär.

Islän wagtyňyz kompaniýamyza hoş geldiňiz!