Önümler

 • 2 Awtoulag üçin magnitli re LEDimler Awtoulag duýduryş çyrasy

  2 Awtoulag üçin magnitli re LEDimler Awtoulag duýduryş çyrasy

  Qualityokary hilli LED çip, ýokary ýagtylyk, ýagtylygyň netijeliligi we uzak ömri

  Iki dişli re modeimi sazlamak saýlama kommutasiýa

  Aşakda iki sany super magnit gurlupdyr

  18650 litiý batareýa bilen işleýär

 • Göçme 180 dereje sazlanylýan tutawaçly LED iş çyrasy

  Göçme 180 dereje sazlanylýan tutawaçly LED iş çyrasy

  1000 Lýumen zarýad berilýän iş çyrasy, göçme elektronikany çalt zarýad bermek üçin 2A USB porty bolan ykjam ultra-ýagty iş çyrasydyr.Gurallar toplumyna aňsatlyk bilen ýapyşyň.Ajaýyp COB LED köp ýagtylygy öçürýär.

 • Clover şekilli buklama dizaýny Göçme SMD LED iş çyrasy

  Clover şekilli buklama dizaýny Göçme SMD LED iş çyrasy

  Qualityokary hilli LED çip, ýokary ýagtylyk, ýagtylygyň netijeliligi we uzak ömri

  Iki dişli re modeimi sazlamak saýlama kommutasiýa

  Aşakda iki sany super magnit gurlupdyr

  AA batareýasy bilen işleýär

 • Whiteyly ak täsirli SMD çipleri Çydamly LED kemping çyrasy

  Whiteyly ak täsirli SMD çipleri Çydamly LED kemping çyrasy

  Köp funksiýaly LED kemping çyrasy, nirede we haçan gerek bolsa yşyklandyrmak üçin 500 lýumen.Täze nesil COB LED çipleri bilen gurlan.100lm / w ýagtylygy hasaba almak bilen, ABŞ-nyň Energetika ministrliginiň habaryna görä, LED çyralarymyz elektrik energiýasyny sarp etmekde 80% -den gowrak tygşytlap biler.

 • AA Batareýa bilen işleýän ýorunja eplenýän dizaýn Göçme COB LED iş çyrasy

  AA Batareýa bilen işleýän ýorunja eplenýän dizaýn Göçme COB LED iş çyrasy

  Qualityokary hilli LED çip, ýokary ýagtylyk, ýagtylygyň netijeliligi we uzak ömri

  Iki dişli re modeimi sazlamak saýlama kommutasiýa

  Aşakda iki sany super magnit gurlupdyr

  AA batareýasy bilen işleýär

 • Diwara gurlan çyra çyrasy dolandyryş IR LED datçik çyrasy

  Diwara gurlan çyra çyrasy dolandyryş IR LED datçik çyrasy

  5 minutda derrew öý howpsuzlygy Ultra ýagty Spotlight bilen derrew öý howpsuzlygyny ýokarlandyryň.

  Açyk yşyk, hereketi işjeňleşdirmek, awtomatiki öçürmek, simsiz gurnamak we batareýanyň uzak ömri ýaly 100 lýumen ýagtylygy üpjün edýär.Gapy, garaages, paluba, howlular, diwarlar we howlular ýaly ýerlerde howpsuzlygy we howpsuzlygy ýokarlandyryň.

 • USB zarýad berilýän LED akylly IR hereket datçigi şkaf çyrasy

  USB zarýad berilýän LED akylly IR hereket datçigi şkaf çyrasy

  LED akylly IR hereket datçigi şkaf çyrasy.

  Infragyzyl datçik diňe garaňky ýagtylykda işleýär.

  Amatly magnit siňdiriş dizaýny, gurmak aňsat.

  USB porty bilen zarýad berilýän litiý batareýasynda gurlan.

 • AAA Batareýa LED akylly IR hereket datçigi uzakdan dolandyrmak bilen şkaf çyrasy

  AAA Batareýa LED akylly IR hereket datçigi uzakdan dolandyrmak bilen şkaf çyrasy

  LED akylly IR hereket datçigi şkaf çyrasy.

  Infragyzyl datçik diňe garaňky ýagtylykda işleýär.

  Amatly magnit siňdiriş dizaýny, gurmak aňsat.

  AAA batareýasy bilen işleýär.

 • Diwara gurlan suw çyrasy burçy sazlanylýan LED hereket datçigi

  Diwara gurlan suw çyrasy burçy sazlanylýan LED hereket datçigi

  5 minutda derrew öý howpsuzlygy Ultra ýagty Spotlight bilen derrew öý howpsuzlygyny ýokarlandyryň.

  Açyk yşyk, hereketi işjeňleşdirmek, awtomatiki öçürmek, simsiz gurnamak we batareýanyň uzak ömri ýaly 800 lýumen ýagtylygy üpjün edýär.Gapy, garaages, paluba, howlular, diwarlar we howlular ýaly ýerlerde howpsuzlygy we howpsuzlygy ýokarlandyryň.

  Düzülip bilinýän kelle, howpsuzlygy ýokarlandyrmak üçin nirä ýagtylyga gönükdirmäge mümkinçilik berýär.Simsiz howpsuzlyk çyrasy 25 futyň içinde hereketi anyklanda ýakylýar.Batareýanyň ömrüni uzaltmak üçin hereket durandan 10 sekunt soň awtomatiki öçýär.

  Onuň ýagtylyk datçigi gündiz işjeňleşmeginiň öňüni alýar, şonuň üçin yşyk diňe zerur bolanda ýakylýar.

 • Çeňňek bilen asylan Handy Foldbale LED kemping çyrasy

  Çeňňek bilen asylan Handy Foldbale LED kemping çyrasy

  Örän ýagtylyk we güýç tygşytlamak:Nirede we haçan gerek bolsa yşyklandyrmak üçin 750 lýumen bilen.Täze nesil COB LED çipleri bilen gurlan.ABŞ-nyň Energetika ministrliginiň habaryna görä, 100lm / w ýagtylygy hasaba almak bilen, LED çyralarymyz elektrik energiýasynyň sarp edilmeginde 80% -den gowrak tygşytlap biler.
  Göçme we çeýeligi:120 dereje şöhle burçly, çarçuwada sazlanylýan düwmeler bilen 270 dereje aýlanma.
  Uly ýylylyk ýaýramagy:Heatylylygy üýtgetmek üçin tutuş gara reňkli arka sahypasy bilen amaly dizaýn stili, önümiň uzak ömrüni üpjün etmek
  Gaty gurlan we suw geçirmeýän:Qualityokary hilli alýuminiý stend we tutawaç bilen poslama garşy boýag, köpükli tutawaç örtügi zerur bolanda berk tutmagy üpjün edýär.IP54 suw geçirmeýän standart bilen gurlan, köp sanly amaly üçin amatly: Ammar, Gurluşyk meýdançasy, Jetty işi, Garaage / Bag we ş.m.
  Näme alýarsyňyz:Howpsuzlyk: Lightagtylyk, Intertek tarapyndan ETL şahadatnamasy we bir ýyllyk ideg sizi aladalandyrmaýar

 • Iki kelleli diwar gurnalan suw çyrasy Çeýe LED IR çyrasy

  Iki kelleli diwar gurnalan suw çyrasy Çeýe LED IR çyrasy

  5 minutda derrew öý howpsuzlygy Ultra ýagty Spotlight bilen derrew öý howpsuzlygyny ýokarlandyryň.

  Açyk yşyk, hereketi işjeňleşdirmek, awtomatiki öçürmek, simsiz gurnamak we batareýanyň uzak ömri ýaly 1600 lýumen ýagtylygy üpjün edýär.Gapy, garaages, paluba, howlular, diwarlar we howlular ýaly ýerlerde howpsuzlygy we howpsuzlygy ýokarlandyryň.

  Düzülip bilinýän kelle, howpsuzlygy ýokarlandyrmak üçin nirä ýagtylyga gönükdirmäge mümkinçilik berýär.Simsiz howpsuzlyk çyrasy 25 futyň içinde hereketi anyklanda ýakylýar.Batareýanyň ömrüni uzaltmak üçin hereket durandan 10 sekunt soň awtomatiki öçýär.

  Onuň ýagtylyk datçigi gündiz işjeňleşmeginiň öňüni alýar, şonuň üçin yşyk diňe zerur bolanda ýakylýar.

 • Reflektor çyralary Lokary Lemen täsirli SMD LED gün şöhleleri

  Reflektor çyralary Lokary Lemen täsirli SMD LED gün şöhleleri

  Daşky giňişligiňizi ajaýyp we täsirli ýagtylandyrmak üçin ajaýyp çözgüt bolan “LED Garden Spotlight” bilen tanyşdyrmak.Bagyňyzyň, eýwanyňyzyň ýa-da abadanlaşdyryşyňyzyň gözelligini ýokarlandyrmak üçin döredilen bu ýokary hilli yşyklandyryş enjamy ýaşaýyş we täjirçilik goşundylary üçin ajaýyp.

  LED bag çyralarymyz, energiýa tygşytly we ekologiýa taýdan arassa bolmak bilen güýçli we takyk yşyklandyryş üpjün etmek üçin seresaplylyk bilen ýasaldy.Bu çyranyň ykjam dizaýnyny gurmak aňsat we islendik açyk bezeg bilen üznüksiz garyşmagyny üpjün edýär.Düzülip bilinýän kellesi bilen, halaýan ösümlikleriňizi, binagärlik aýratynlyklaryňyzy ýa-da bag ýollaryňyzy görkezmek üçin ýagtylygy aňsatlyk bilen gönükdirip bilersiňiz.

  Öňdebaryjy LED tehnologiýasyny ulanyp, çyralarymyz ajaýyp ýagtylygy we reňk hilini hödürleýär, açyk meýdanyňyz üçin ýakymly we oňat gurşawy üpjün edýär.Uzak dowam edýän LED lampalaryň ömri 50,000 sagada çenli bolup, ýygy-ýygydan çalyşmagyň zerurlygyny azaldyp, uzak möhletde wagtyňyzy we puluňyzy tygşytlaýar.

123456Indiki>>> Sahypa 1/14