1000 Lýumens göçme Led iş çyrasy

Gysga düşündiriş:

Dürli programmalar üçin çydamly we işe taýýar
Duýgurlyga salkyn, çydamly, uzak dowamly super ýagty LED
Integrirlenen LED lampa hiç wagt çalyşmaly däl
Möhürli wyklýuçatel, ykjam we ajaýyp dizaýn, götermek aňsat we oturdylan


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLERIEC aýratynlygy

Super Bright:LED iş çyrasy ýokary hilli 15 sany SMD 2835 yşyklandyryjy ulanýar, 1000lm ýagtylygy öndürýär, 50W adaty halogen lampany diňe 10W energiýa ulanyp we yşyklandyryş çykdajylarynda 80% tygşytlaýar.

Düzülip bilinýän ýagtylyk kellesi:Düzülip bilinýän düwme, ýagtylygy islendik burça aňsat ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär.120 dereje şöhle burçuny goýýar we parlaklygy peseldýär.
Göçme we çydamly iş çyrasy:Çydamly plastmassa materialdan gurlan, götermek ýa-da ýerleşdirmek aňsat, içerde ýa-da daşarda ulanmak üçin amatly (howa şertlerinde), awtoulag abatlaýyş, öý yşyklandyrylyşy, kemping, adatdan daşary ýagdaý we ş.m.

Ansat gurnama:U şekilli ýaýy berkidiş bazasyna dakyň we üpjün edilen gurnama enjamlary bilen ýeňil kelläni gulplaň, çyranyň kellesiniň burçuny islän ýeriňize sazlaň.

Hil kepilligi:LED iş çyralary az energiýa sarp edýär, ýokary ýagtylygy we 30,000 sagada çenli hyzmat möhletine eýe.

Köpugurly:BiziňkiYşyk-diodly yşykAmmar, gurluşyk meýdançasy, jet işi, garaage, bag, gurluşyk sanitar-tehniki enjamy, ussahana, üçek, torna, agaç ýasamak, çägeli kabina, jaý ýa-da uly abatlaýyş işleri we ş.m. üçin ajaýyp soraglaryňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz kömek etmek üçin şu ýere!

Aýratynlyklar
No.ok. HDX1000P
AC naprýa .eniýesi 120 V.
Wattage 10 Wt
Lumen 1000 LM
Lampa (goşulýar) 15 sany SMD
Kord 5 FT 18/2 SJTW
IP 65
Şahadatnama ETL
Material Plastmassa
Önümiň ölçegleri 6,7 x 5 x 6 dýuým
Harytlaryň agramy 1,1 f

GÖRNÜŞ

2

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň